empty picture

الو قليون شيراز

@aloghelyon.shz

در مجموعه الو قلیون فعلا دو نوع سرویس اجاره
قلیون درب منزل موجود میباشد

اولین سرویس تحویل قلیان درب منزل: قلیون عربی ویژه میباشد

که با کامدهی عالی و زیبایی خاصی که دارد بیشتر برای مراسم های

لاکچری و مهمونی های خاص مورد استفاده قرار میگیرد

دومین سرویس سفارش قلیون آنلاین :قلیان مخصوص میباشد

که با جنس برنج و قدی کوتاه کامدهی خوبی دارد و بیشتر برای
مراسم های خودمونی مورد استفاده قرار میگیرد

واتس اپ 09174737583
اینستاگرام Aloghelyon.shz